Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Privacy verklaring

Privacy.

Brein BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Brein BV:

Bezoekadres: Hassinkborgh 10, 7483 CT Haaksbergen
Postadres:     Postbus 210, 7480 AE Haaksbergen
e-mail:          informatie@brein.nl
Telefoon:       053 - 574 1686 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Brein BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten, u onze website bezoekt, of omdat u deze zelf aan ons verstrekt om aan uw informatieverzoek te kunnen voldoen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Algemene persoonsgegevens.

Brein BV verzamelt en bewaart informatie van bezoekers op verschillende manieren en met verschillende doelen.

De website.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt de volgende informatie van u vastgelegd over het gebruik van de website, namelijk: de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browser-taal, het IP-adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s u heeft bezocht en de duur waarop u op onze website bent geweest.

Het doel van het verzamelen van deze gegevens is teneinde statistische metingen te kunnen verrichten op onze website. Deze gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard.

Contactgegevens.

Voor het melden van een datalek kunt u telefonisch of via de mail in contact komen met één van onze medewerkers. Het melden van een datalek kan volledig anoniem, maar indien u ervoor kiest uw gegevens achter te laten, worden deze gegevens alleen gebruikt om u te informeren over het verloop van uw melding.

In geval u alleen in contact wenst te komen met een van onze medewerkers, wordt uw e-mailadres slechts gebruikt voor het voldoen aan uw verzoek om informatie. 

U kunt zich als klant via onze supportportaal aanmelden. De gegevens die u verstrekt, zoals bijvoorbeeld voornaam, achternaam en e-mailadres, worden uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor u op dat moment toestemming geeft.

Supportportaal.

Wanneer u een melding wilt doen in relatie tot de werking van onze producten, dan wordt u via de website doorgeleid naar ons Supportportaal. Alleen wanneer u klant bent van Brein BV of ketenpartner en een zakelijk gebruikersaccount heeft, verkrijgt u toegang hiertoe. De gegevens die in uw account van het Supportportaal zijn vastgelegd, zijn uw zakelijk e-mailadres, uw vaste of mobiele telefoon nummer, uw naam, uw organisatienaam en uw functie. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van meldingen en/of u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening.

U kunt op ieder gewenst moment uw account voor het Supportportaal opheffen. Uw gegevens worden in dat geval uit de database verwijderd. Indien u geen klant meer bent van Brein BV worden uw gegevens per die datum verwijderd. De uiteindelijke datum voor het verwijderen van uw gegevens kan o.a. tevens bepaald worden op grond van wettelijke bewaartermijnen.

Vacatures.

Wanneer u via de “Werken bij” website van Roxit BV (https://www.werkenbijroxit.nl/) solliciteert voor een functie bij Brein BV, is het privacy statement van Roxit BV toepassing. Wanneer u direct via de website van Brein BV solliciteert, worden uw gegevens gebruikt voor:

-          Het verwerken van uw sollicitatie
-          Het opstellen van geanonimiseerde statistische data ter verbetering van het werving en selectieproces.

Indien uw sollicitatie niet leidt tot een dienstverband, worden uw gegevens direct vernietigd.

De informatie die u verstrekt tijdens een sollicitatie, worden niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan schriftelijk contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Brein BV verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Brein BV gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw device (bijvoorbeeld computer, tablet of smartphone). De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Brein BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij zijn hiertoe ISO 27001 gecertificeerd (informatiebeveiliging) en worden jaarlijks door een onafhankelijke deskundige gecontroleerd op de werking van dit kwaliteitssysteem.

Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Security Officer via onze algemene gegevens (zie contact).

Wijzigingen.

Deze privacyverklaring is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen uit hoofde van wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd of er veranderingen zijn doorgevoerd.