Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Klantcase Gemeente Rijssen-Holten

Hoe zijn de ervaringen in de laatste 14 jaar met InProces? 

De Gemeente Rijssen-Holten is klant vanaf het eerste begin. Van zaakgericht werken was toen nog geen sprake. We maakten gebruik van het Facilitair Beheer Systeem om sportaccommodaties mee te reserveren. Later is dit doorgegroeid naar een module om openbare ruimte meldingen mee af te handelen. Zo zijn we doorgegroeid naar het organisatiebreed zaakgericht werken zoals we dat nu kennen. Het is mooi om te zien hoe je samen met een Leverancier zo kunt doorgroeien naar een volwassen digitale infrastructuur. 

Hoe gaat Brein om met jullie vragen en hoe ervaren jullie de service?

De keuze voor InProces en de keuze voor de leverancier Brein is in het verleden bewust gemaakt. Brein is een kleine organisatie die flexibel inspeelt op klantwensen. Ze kennen snelle service en gemakkelijke en vlotte communicatie. Wij hebben een goede relatie met Brein.

Het voordeel van een kleine leverancier ten opzichte van een grote leverancier is dat ontwikkelingen makkelijker bespreekbaar zijn. 

Wat levert het zaaksysteem jullie op?

Digitaal werken is een speerpunt van het Rijk. Het Rijk stimuleert gemeenten maximaal om digitaal te werken. Zaakgericht werken kent in deze ontwikkeling 2 componenten. (1) het introduceren van zaakgerichtwerken als bedrijfsvoering instrument (het klaarstomen van de organisatie om digitaal te kunnen werken) (2) het inrichten van een digitaal loket voor onze klanten (burgers en ondernemers, hierdoor is 24x7 beschikbaarheid te realiseren).

Daarnaast biedt het zaaksysteem InProces ons de mogelijkheid om volledig integraal van uit je zaakdossiers te kunnen werken. Denk hierbij aan het maken van bestuursvoorstellen, raadsvoorstellen maar ook aan het automatisch publiceren van de deze content naar de vergaderapp en achterliggende webportalen.

Wat zijn de ervaringen met het tot nu toe laatste project?

Met de komst van de 3 decentralisaties neemt ook de vraag toe naar het werken onder Regie. 1 Gezin, 1 plan, 1 regisseur. Veel organisaties kiezen nog voor een apart Regiesysteem, meestal nog niet gekoppeld aan een zaaksysteem. Archivering blijft hierdoor nog achter. En men maakt extra kosten die eigenlijk niet nodig zijn, omdat je op basis van standaarden ook regie kunt voeren binnen je zaaksysteem Volgens onze architectuur staat alle informatie, zaken, documenten en metadata in het zaaksysteem. Door een responsive portaal te ontwikkelen op/binnen het zaaksysteem kunnen we volledig regie voeren door de hele keten. Met de hele keten wordt bedoeld de aanvraag en het volgen van zaakstatus via het burgerloket, regie voeren in het zaaksysteem, beschikken etc. met GWS4all waarbij de documenten en metadata weer terug gaat naar het Regiesysteem. Binnen het regiesysteem, vullen we alle leefdomeinen, doelen en acties en maken en beheren we het ondersteuningsplan en het sociaal en professionele netwerk.