Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Klantcase Hoogheemraadschap-Delfland

Wat was de aanleiding om de opdracht “Zaaksysteem van InProces” aan Brein BV te verstrekken?

Resultante van een strak en gezamenlijk (met 2 andere waterschappen) aanbestedingstraject. Op basis van de gunningscriteria een nipte winnnaar tov 2 andere oplossingen, op basis van TCO een duidelijke winnaar.

Hoe is de begeleiding van Brein in het traject  ervaren? En wat vond u de sterkste kracht van Brein?

Tijdens de uitgevoerde PoC een goede sparringspartner voor onze externe PoC-begeleider. Tijdens de implementatie, met begeleiding van VHIC, een geïnteresseerde en professionele houding met korte lijnen.

Wat heeft het traject en implementatie  van InProces u opgeleverd?

Een digitale ondersteuning van de werkprocessen bij onder meer vergunningverlening, toezicht en handhaving, het medewerkers-instroomproces, de afgifte van parkeerontheffingen, advisering rondom rioleringsplannen en de bezwaar- en beroepsprocedure. Daarbij bestaat een naadloze aansluiting op ons KCC en zijn we in staat om de online identificatie voor burgers en bedrijven op onze producten en diensten te realiseren cf. de landelijke richtlijnen.  

Zijn de verwachtingen van InProces uitgekomen?

Het implementatieproces is (nog) taai(er) en complex(er) gebleken dan waar rekening mee was gehouden. Zowel bij leverancier als bij ons zijn gaande dat traject verbeterpunten onderkend. Hier wordt door beide partijen hard aan gewerkt.

Zou u ons aanbevelen bij andere organisaties? Waarom?

 Ja.

Vanuit de diverse signalen die we ontvangen blijkt dat InProces nog immer één van de betere toepassingen is ter ondersteuning van het zaakgericht werken. De betrokkenheid en de ontwikkelroute van de leverancier m.b.t. het product geeft ons een positief gevoel. Dit wordt versterkt door de aanwezigheid van een (zeer) actieve gebruikersgroep. Deze heeft niet alleen afstemming met Brein tav de toekomst van het product maar vormt ook een soort van marktplaats voor uitwisseling van kennis en ervaring, knelpunten en (deel-)oplossingen, etc. Hoe groter deze is, hoe meer profijt de individuele afnemers ervan hebben.